YOGAKURSER

Kurser på studion i samarbete med JJ´s HealAway

Medicinsk yoga

Alla programm är enkla och instrueras enligt den vetenskapligt förankrade mediyogan, efter de 3 grundprogrammen, men även utvalda fortsättningsprogram av lätt/medelsvår karaktär samt hormon/binjureyoga sk. anti-stressyoga 


Innehållet i alla pass består av delarna; andning, rörelser, meditation och mantra(fokuseringstekniker). Samtliga övningar görs i liggande, sittande och ibland i stående, men är utformade så att de allra flesta klarar att genomföra passen och kan till och med utföras i sittande på stol. Förbättrar rörlighet, minskar smärta, reducerar stress m.m. 


Tisdagar 19:00 med start den 25 augusti

Pris: 16ggr 2.880:-, 8 ggr 1.700:- alt. drop-in 250:-/gång. 

Instruktör: Jennie Jansson, Leg. Sjukgymnast/Mediyogainstruktör,
0707-59 33 85
Anmälan och förfrågningar till : jjs.healaway@gmail.com