Prehab/Rehab

Underhåll och förbättra funktionen i din kropp!

Kom och ge din rygg och din kropp den ömhet den är värd!

Den här kursen om 5 ggr vänder sig till dig som kanske har en skada i rörelseapparaten likväl till dig som kanske lider av stelhet och svaghet. 

Din instruktör är fysioterapeut

Kursen leds av Catrin Andersson, leg. fysioterapeut. Träningen utförs i pilates-gymet och vi använder oss mycket av den apparatur som finns där, men även kroppsegna övningar som du kan utföra hemma presenteras. Andningen utgör en central roll i övningarna och vi fokuserar mycket på teknik och funktion. Allt för att du ska få en kunskap om hur och varför!


Det här är en small group med max 4 deltagare - det ger utrymme för individuella korrigeringar vid behov!

Kursinformation 

Kursen är förlagd till onsdagar 10:30 (60 min) och startdatum planerade under våren är:

  • 20 januari
  • 24 februari (uppehåll sportlov)
  • 14 april

Bokning sker via zoezi. Följ den här länken och skapa ett kostnadsfritt konto hos oss. Priset är 1.500:- för 5 ggr.